దీపావళి (2017) కథల పోటీ ఫలితాలు- జాగృతి

By | January 13, 2018

ఈ ఫలితాలు అందించిన జాగృతి వారపత్రిక కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చెయ్యండి. ఈ సంచికలో ప్రథమ, ద్వితీయ, తృతీయ బహుమతి కథలున్నాయి.

జాగృతి వారపత్రిక తాజా సంచిక కోసం ఇక్కడ, వివిధ సంచికల్లో కథలకోసం ఇక్కడ క్లిక్ చెయ్యండి.

ఇతర లంకెలుః పై పోటీలో ప్రోత్సాహక బహుమతులు పొందిన సంకల్పం, ఈశ్వరేచ్ఛ. సాధారణ ప్రచురణకు స్వీకరించబడిన  వసుంధర కథ బొమ్మతనం.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield