సంక్రాంతి కథల పోటీ ఫలితాలు- నవ్య వీక్లీ

By | January 13, 2018

అక్షరజాలం వీక్షకులకు నూతన సంవత్సరం (2018), సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు

ఈ ఫలితాలను అందించిన నవ్య వీక్లీ సంచికలో పోటీలో బహుమతి పొందిన 2 కథలు కూడా ఉన్నాయి. ఆ సంచిక కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చెయ్యండి.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield