పోస్టుకార్డు కథల పోటీ- నది

శ్రీ అరిపిరాల సత్యప్రసాద్ తెలియజేస్తున్నారు… నది మాసపత్రిక పోస్టుకార్డు కథల పోటీ (తోకలేని పిట్ట కథలు) ప్రథమ బహుమతి: రూ 3000/- ద్వితీయ బహుమతి: రూ. 2000/-…

Continue Reading

పొట్టికథల పోటీ ఫలితాలు- నది

శ్రీ అరిపిరాల సత్యప్రసాద్ తెలియజేస్తున్నారు…  నది మాసపత్రిక “పొట్టికథల పోటీ” ఫలితాలు ప్రకటించారు. ప్రథమ బహుమతి: స్వర్గీయ కోటంరాజు సత్యనారాయణ గారి అవార్డు మరియు నగదు రూ.…

Continue Reading

గురజాడ జాడ

మాన్యులు గురజాడ అప్పారావు గారి పేరు తెలియని తెలుగువారుండరు. ఆచంద్రతారార్కమూ నిలిచిపోయే కన్యాశుల్కం, ముత్యాలసరాలు వారిని అనుక్షణం మనకి గుర్తు చేస్తూనే ఉన్నా- నిశ్శబ్దంగా వారి స్మృతుల్ని…

Continue Reading

కవితల పోటీ- ఎక్స్‌రే

శ్రీ అరిపిరాల సత్యప్రసాద్ తెలియజేస్తున్నారు… జాతీయ స్థాయి ఎక్స్ రే అవార్డుకు కవితలు ఆహ్వానం నిరంతర సాహిత్య పాఠశాలగా వెలుగొందుతూ రజతోత్సవాల్ని పూర్తి చేసుకున్న “ఎక్స్ రే”…

Continue Reading

స్వాతి- కామెడీ కథల పోటీ

శ్రీ అరిపిరాల సత్యప్రసాద్ తెలియజేస్తున్నారు… స్వాతి సపరివార పత్రిక కామెడీ కథల పోటీ ఒక్కొక్క కామెడీ కథకి రూ. 5000 అలా నాలుగు బహుమతులు ప్రచురణకి తీసుకున్న…

Continue Reading