యండమూరితో మనసు విప్పి

టివి ఛానెల్ ఎబిఎన్ ఆంధ్ర్యజ్యోతి లో వార్తలు, కార్యక్రమాలు- ఆసక్తికరంగా, విభిన్నంగా ఉంటాయి. వాటిలో ప్రముఖ పాత్రికేయుడు వేమూరి రాధాకృష్ణ నిర్వహిస్తున్న యంగిస్థాన్, ఓపెన్ హార్ట్ విత్…

Continue Reading

బహుమతి కథల విశ్లేషణ

సంపుటి వెబ్ పత్రిక నిర్వహించిన సంక్రాంతి కథల పోటీలో బహుమతి పొందిన కథల విశ్లేషణ రచన మాసపత్రిక జూన్ సంచికలో వస్తుంది. ఆ కథలపై మీ విశ్లేషణకోసం…

Continue Reading

బుజ్జి- ఓ మంచి పుస్తకం

శ్రీదేవీ మురళీధర్‌ విరచితం    బుజ్జి- తాగుబోతు తండ్రిపై ఓ పసిమనసు చిత్రానుభూతి. ఎ4 సైజు కాగితంపై పెద్ద బొమ్మతో, 3-4 పంక్తుల వ్యాఖ్యలతో- పాతిక పేజీల్లో నడిచిన…

Continue Reading

A Mother & A Day

                              My Parents                                         My Wife’s Parents I read a lot, view a lot, move…

Continue Reading