కవితల పోటీ

అరిపిరాల సత్యప్రసాద్ తెలియజేస్తున్నారు. అభ్యుదయ కవి కుందుర్తి సంస్మరణలో భాగంగా యువ కవులు, కవయిత్రులను ప్రోత్సహింఛేందుకు ఏ.జి. ఆఫీసు తెలుగు సాహితీ సమితి, రంజని – కుందుర్తి…

Continue Reading

స్వాతి 23-9-2011

              ఆసక్తికరం ఆ కోరిక ఇప్పుడు తీరింది- కాజల్ (14) కార్టూన్- శంకు (38) ఈ శీర్షిక మీదే (72)          ఉపయోగకరం వేమన్న…

Continue Reading

కందిరీగ- చిత్ర సమీక్ష

 సినిమాకి కథేంటీ అంటారు కొందరు. సినిమా కథకి కొత్తదనమేంటీ అంటారు కొందరు. ఐనా ఎంత బాగుందో అనాలి అందరూ. అదీ కందిరీగ. అనగనగా ఓ శీనుగాడు. వాదికి…

Continue Reading