డిసెంబర్ 22, 2008

మహానటి సావిత్రి వెండితెర సామ్రాజ్ఞి

Posted in పుస్తకాలు at 10:39 ఉద. by kailash

మహానటి సావిత్రి జీవితానికి సంబంధించిన ఎన్నో కుతూహల విశేషాలను పొందుపర్చిన ఈ 312 పేజీల పుస్తకంలో ఆసక్తికరమైన కథనముంది. ప్రముఖుల స్పందన, అరుదైన ఛాయాచిత్రాలు, పత్రికల కటింగ్సు ఉన్నాయి. సావిత్రి వంశవృక్షం, ఆమె సినీ జీవితానికి సంబంధించిన సమగ్ర గణాంకాలు ఉన్నాయి. “మరో సావిత్రి రాదు, ఐనా ఫరవాలేదు, ఎందుకంటే ఈ సావిత్రికి మరణం లేదు” అన్న ముగింపు వాక్యం చూస్తే చాలు పుస్తకం మొదట్నించీ చదవాలనిపిస్తుంది.   
రచన: పల్లవి, ముద్రణ: కళాజ్యోతి ప్రాసెస్ ప్రై. లిమిటెడ్.ప్రతులకు: పల్లవి, హెచ్ 96, మధురానగర్, హైదరాబాద్ 500038 (ఫోన్: 040-23711421, Email:pallavirg@rediffmail.com)

Leave a Reply

%d bloggers like this: