డిసెంబర్ 22, 2008

విజయ వారి మాయాబజార్ సినిమా నవల

Posted in పుస్తకాలు at 10:37 ఉద. by kailash

నవలా రూపం: రావి కొండలరావు. పుస్తక రూపకల్పన: క్రియేటివ్ లింక్స్. ప్రచురణ: ఆర్కే బుక్స్, 502, సన్నీ రెసిడెన్సీ, 165, మోతీ నగర్, హైదరాబాద్ 500018 (ఫోన్: 23830137). వెల: 100 రూపాయలు ($10). ప్రతులు విశాలాంధ్ర బుక్ హౌస్ మొదలగు అన్ని ప్రముఖ పుస్తక విక్రయ కేంద్రాల్లోనూ కూడా లభిస్తాయి.

Leave a Reply

%d bloggers like this: