వసుంధర అక్షరజాలం

బుల్లితెర “కోతికొమ్మచ్చి”

ప్రస్తుతం స్వాతి వారపత్రికలో ప్రముఖ రచయిత ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ తన జీవిత విశేషాలను- కోతికొమ్మచ్చి- అనే శీర్షికలో వారం వారం అపూర్వంగా వినిపిస్తున్నారు. ఒక వరుసక్రమంలో కాకుండా సందర్భానుసారంగా ముందువి వెనుకా, వెనుకవి ముందూ చెబుతూ- కొతికొమ్మచ్చికి- ఒక ప్రక్రియ యోగం పట్టించారు. ఆర్యుల ప్రక్రియలు గ్రాహ్యంబులు అనుకుంటూ- అదే ప్రక్రియను బుల్లితెర ముచ్చట్లకు వర్తింపజేస్తున్నాం.

తెలుగు యాంకర్లు
తెలుగు చానెల్సు

Exit mobile version