మే 4, 2009

పోటీల కబుర్లు

Posted in సాహితీ సమాచారం at 8:24 ఉద. by kailash

స్వాతి మాసపత్రిక నిర్వహించిన పోటీలో మంథా భానుమతి
నవల ‘మౌనంగానే ఎదగమనీ…’కి అనిల్ అవార్డ్ వచ్చింది. విజేతకు అభినందనలు. ఈ నవలను స్వాతి జూన్ 2009 (విడుదల మే 1) సంచికలో నవలానుబంధంగా చదువుకోవచ్చు. 
స్వాతి వారపత్రిక నిర్వహించిన ప్రతిష్ఠాత్మక “పదహారు వారాల సీరియల్” పోటీ ఫలితాలు మే 8 సంచికలో వచ్చాయి. ఎంపికైన 7 సీరియల్స్:
ప్రాజెక్ట్ భూభవ (పోడూరి కృష్ణకుమారి)
ఆరు నెలలు ఆగాలి (పి.ఎస్. నారాయణ)
అందమైన తుపాన్ (ఆకునూరి హాసన్)
మిస్టర్ సత్తిబాబు (సి.ఎస్. రాయుడు)
అజ్ఞాతపర్వం (ఖలందర్)
మాయ (నండూరి శ్రీనివాస్)
రశన (ఎ. శ్రీధర్) 
విజేతలకు అభినందనలు.
C.P. Brown-స్వాతి వారపత్రిక సంయుక్తంగా నిర్వహించిన సంక్రాంతి కథల  పోటీలో బహుమతి పొందిన రచనల ప్రచురణ స్వాతి ఏప్రిల్ 10 సంచికలో ప్రారంభమైంది. వారానికొక్కటిగా వస్తున్న ఈ కథలపై విశ్లేషణకోసం జూన్ (2209) రచన (సాహితీవైద్యం) మాసపత్రికనుంచి చూడగలరు. స్వాతి కామెడీ కథల పోటీ బహుమతి రచనల ప్రచురణ ఏఫ్రిల్ 24 సంచికలో మొదలైంది. వీటివి, ఇంకా ఇతర బహుమతి కథల విశ్లేషణ కూడా అదే సంచికలో చూడగలరు.

Leave a Reply

%d bloggers like this: