వసుంధర అక్షరజాలం

ఆంధ్రప్రదేశ్ మాసపత్రిక దీపావళి హాస్యకథల పోటీ 2009 ఫలితాలు

ప్రథమ బహుమతి: ఎస్.వి. కృష్ణజయంతి
ద్వితీయ బహుమతి: కె.కె. రఘునందన
తృతీయ బహుమతి: విరించి
ఇంకా 16 సాధారణ బహుమతులు.
పూర్తి వివరాలకు: http://www.andhrapradeshpatrika.com/issues/2009/oct/page51.asp

Exit mobile version