డిసెంబర్ 30, 2009

అన్నమయ్య పాటలకు అర్థం-పరమార్థం

Posted in సంగీత సమాచారం at 1:12 సా. by kailash

అన్నమయ్య పాటలకి సంగీతపరంగానూ సాహిత్యపరంగానూ కూడా ప్రత్యేకమైన సౌరభముంది. ఐతే వినసొంపైన ఆ పాటల అంతరార్థం తెలుసుకోవడం అంత సులభం కాదు. “ఎవ్వెరెవ్వరివాడో జీవుడు” అన్న పాటకి శ్రీ తాడేపల్లి పతంజలి అందజేస్తున్న వివరణకి ధన్యవాదాలర్పిస్తూ  అక్షరజాలం అభిమానుల ముందుంచుతున్నాము.

evvarevvarivaado

Leave a Reply

%d bloggers like this: