మే 27, 2010

విద్యావేత్తలు- తొలిపలుకు

Posted in విద్యావేత్తలు at 4:29 ఉద. by kailash

విద్యారంగంలో నిష్ణాతులైన వారి గురించిన స్వానుభవాలను పంచుకునే ఈ శీర్షికలో అక్షరజాలం వీక్షకులూ పాలు పంచుకోగలరని ఆశ.  శ్రీకారం ప్రొఫెసరు ఎం. ఎన్. శాస్త్రి గారితో-

Leave a Reply

%d bloggers like this: