వసుంధర అక్షరజాలం

ఇట్లు మీ విధేయుడు (భమిడిపాటి రామగోపాలం)

స్వర్గీయ శ్రీ భమిడిపాటి రామగోపాలం తెలుగువారు గర్వించతగ్గ గొప్ప రచయిత. తెలుగు సాహితికి మణిహారమైన వారి కథాసంపుటి ఇట్లు మీ విధేయుడు పరిచయం ఏప్రిల్ 2009 రచన మాసపత్రికలో వచ్చింది. మీకోసం మళ్లీ ఇక్కడ.

Exit mobile version