డిసెంబర్ 3, 2010

సరసమైన కథల పోటీ ఫలితాలు- స్వాతి

Posted in కథల పోటీలు at 7:45 ఉద. by వసుంధర

స్వాతి వారపత్రిక ప్రకటించిన సరసమైన కథల పోటీ ఫలితాలు డిసెంబర్ 12 సంచికలో వచ్చాయి.
పదివేల రూపాయల చొప్పున బహుమతి పొందిన ఐదు కథలివి:
1. ఓరచూపుల దేవి ఊరేగి రాగా (శాంతారాం సూరపు)
2. శిశిరానికి సెలవైంది (కోడూరు శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి)
3. తీపి గురుతు (ఈమని కృష్ణశర్మ)
4. షరతు (కె.కె. రఘునందన)
5. వెన్నెల శిల్పం (ఆర్. ఉమాప్రసాద్)
సాధారణ ప్రచురణకు తీసుకున్న కథల గురించి- వ్రాసినవారికి వ్యక్తిగతంగా తెలియజేసినట్లు ప్రకటించారు.
ఇతోధిక బహుమతులతో ఈ పోటీ నిర్వహించిన స్వాతికీ, విజేతలకూ అభినందనలు.

Leave a Reply

%d bloggers like this: