వసుంధర అక్షరజాలం

అనూ నుంచి యూనికోడ్‌కి

మీరు వ్రాసిన లిపిని అనూ నుంచి యూనికోడ్‌కి మార్చడానికి అంతర్జాలంలో సదుపాయముంది. ఇక్కడ క్లిక్ చెయ్యండి. ఇది సాధ్యం చేసిన హరివిల్లుకి అభినందనలు.

Exit mobile version