మార్చి 30, 2011

ఉగాది పోటీ ఫలితాలు- వంగూరి ఫౌండేషన్

Posted in కథల పోటీలు at 7:41 ఉద. by వసుంధర

“శ్రీ ఖర” నామ సంవత్సర ఉగాది (ఏప్రిల్ 4, 2011) సందర్భంగా వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా వారు నిర్వహించిన 16వ ఉగాది ఉత్తమ రచనల పోటీ ఫలితాలకు ఇక్కడ క్లిక్ చెయ్యండి. ఈ లంకె పంపిన శ్రీ అరిపిరాల సత్యప్రసాద్ కి ధన్యవాదాలు.

Leave a Reply

%d bloggers like this: