ఏప్రిల్ 21, 2011

దీపావళి కథల పోటీ ఫలితాలు- స్థానికపాలన

Posted in కథల పోటీలు at 3:20 సా. by వసుంధర

స్థానిక పాలన పత్రిక గత దీపావళికి ప్రకటించిన కథల పోటీ ఫలితాలు ఏప్రిల్ 2011 లో ఇచ్చారు. ఫలితాలకోసం ఇక్కడ క్లిక్ చెయ్యండి.
ఎన్నికైన రచనలు చేసిన వారందరికీ అభినందనలు.
ఈ ఫలితాలు మనకి అందజేసిన సత్యాజీకి ధన్యవాదాలు.

Leave a Reply

%d bloggers like this: