మే 5, 2011

స్వాతి వారపత్రిక కామెడీ కథల పోటీ ఫలితాలు

Posted in కథల పోటీలు at 8:24 సా. by వసుంధర

స్వాతి వారపత్రిక నిర్వహించిన కామెడీ కథల పోటీ ఫలితాలు ఆ పత్రిక మే 13 సంచికలో వచ్చాయి.
రూ 5000లు బహుమతి పొందిన విజేతలు నలుగురు:
ఎమ్‌వీయస్ ప్రసాద్
కె.కె. భాగ్యశ్రీ
తటవర్తి రామచంద్రరావు
రమాదేవి జాస్తి
విజేతలకు ఆభినందనలు.
సాధారణ ప్రచురణకు తీసుకున్న కథల గురించి ఆయా రచయిత(త్రు)లకు వ్యక్తిగతంగా తెలియజేసినట్లు ప్రకటించారు.

Leave a Reply

%d bloggers like this: