వసుంధర అక్షరజాలం

గుడివాడ వైభవం

సాహితీ మిత్రులకి ,
 
http://pustakam.net  లో “గుడివాడ వైభవం” పుస్తక ఆవిష్కరణ విశేషాలు చదివి ,అభిప్రాయం తెలియచేయండి.
ధన్యవాదాలు
తాతా రమేశ్ బాబు
సెల్: 9441518715

Exit mobile version