జూలై 8, 2011

తోడొకరుండిన…

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 2:50 సా. by వసుంధర

శ్రీమతి ఎన్. రాజేశ్వరి ప్రారంభించిన సంచలనాత్మక కార్యక్రమం తోడు-నీడ గురించి గతంలో ఇచ్చీన వివరాలకు ఇక్కడ క్లిక్ చెయ్యండి.
ఇటీవల ఈనాడు దినపత్రికలో ఆమె, తోడు-నీడ, ఆ ఇరువురి ప్రగతికి సంబంధించిన వివరాలకు ఇక్కడ క్లిక్ చెయ్యండి.   

Leave a Reply

%d bloggers like this: