వసుంధర అక్షరజాలం

పుస్తకావిష్కరణ

శ్రీమతి గురజాడ శోభా పేరిందేవి కథలకు శ్రీమతి బీనాదేవి అంగ్లానువాద గ్రంథం ఆవిష్కరణ సభ ఈరోజు జరుగుతోంది. అందరూ ఆహ్వానితులే. ఆహ్వానపత్రానికి ఇక్కడ క్లిక్ చెయ్యండి.

Exit mobile version