జూలై 19, 2011

తోడు-నీడ

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 11:03 ఉద. by వసుంధర

శ్రీమతి రాజేశ్వరి చేపట్టిన సంచలనాత్మక, ప్రయోజనాత్మక కార్యక్రమం తోడు-నీడ గురించి గతంలో మేమిచ్చిన సమాచారానికి ఇక్కడ క్లిక్ చెయ్యండి.
తాజా సమాచారానికి ఇక్కడ క్లిక్ చెయ్యండి. 

Leave a Reply

%d bloggers like this: