జూలై 26, 2011

స్వాతి వారపత్రిక జూలై 29, 2011

Posted in మన పత్రికలు at 3:53 సా. by వసుంధర

 

 

      తప్పక చదవాల్సిన అంశాలు:
           గంగో రక్షతి రక్షిత (దుగ్గరాజు శ్రీనివాసరావు)
           వేమన్న వేదం (ఆరుద్ర) 
           నాన్న (సినీ సమీక్ష)

Leave a Reply

%d bloggers like this: