జూలై 31, 2011

నోముల సత్యనారాయణ కథా పురస్కారం- ఫలితాలు

Posted in కథల పోటీలు at 11:45 ఉద. by వసుంధర

నోముల సత్యనారాయణ కథా పురస్కారం విజేతలను  (ఒకొక్కరికి 2,000 రూపాయలు) ప్రకటించారు. ఈ పురస్కారానికి మొత్తం ఐదు కథలు ఎంపికయ్యాయి.
ఆ కథా రచయితల పేర్లు :
1. మంచికంటి
2. వసుంధర
౩. సత్యాజీ
4. ఎన్నం ఉపేందర్
5.  రామా చంద్ర మౌళి  

1 వ్యాఖ్య »

  1. congratulations… andarikee…


Leave a Reply

%d bloggers like this: