సెప్టెంబర్ 6, 2011

నది మాసపత్రిక సెప్టెంబర్ 2011

Posted in మన పత్రికలు at 9:58 ఉద. by వసుంధర

 

 

 

 

 

అపరాధపరిశోధన నవలల పోటీ (3)

6 వ్యాఖ్యలు »

  1. nomula పురస్కారానికి మీ కథ ‘వ్యక్తిగతం” ఎన్నిక అయినందుకు కంగ్రాట్స్ ..మేము చదవాలంటే ఎక్కడ ? చెబు తారుకదా

    • ధన్యవాదాలు. కథ ఎక్కడ లభ్యమో వీలునుబట్టి అక్షరజాలంలో తెలియబర్చగలం.


Leave a Reply

%d bloggers like this: