సెప్టెంబర్ 6, 2011

స్వాతి వారపతిక సెప్టెంబర్ 9, 201

Posted in మన పత్రికలు at 9:37 ఉద. by వసుంధర

 

 

కదిలించేది: ముళ్ఫ్లపూడిపై బాపు కార్టూన్ (8)
రచయితలకు: నవలల పోటీ (12)
పురాణ విశ్లేషణ: ధర్మ సందేహాలు (46)
వేమన్న వేదం: ఆరుద్ర (54)
చిత్ర సమీక్షలు: దగ్గరగా దూరంగా; మనీ మనీ మోర్ మనీ  

Leave a Reply

%d bloggers like this: