సెప్టెంబర్ 16, 2011

స్వాతి 23-9-2011

Posted in మన పత్రికలు at 1:11 సా. by వసుంధర

 

 

          ఆసక్తికరం
ఆ కోరిక ఇప్పుడు తీరింది- కాజల్ (14)
కార్టూన్- శంకు (38)
ఈ శీర్షిక మీదే (72) 
        ఉపయోగకరం
వేమన్న వేదం (26)
తరచి చూసుకోవాలి థైరాయిడ్‌ని (51)
పనికిరాని, పనికిమాలిన పరీక్షలు (66)

Leave a Reply

%d bloggers like this: