అక్టోబర్ 18, 2011

నరకాసుర వధ

Posted in సాహితీ సమాచారం at 4:48 సా. by వసుంధర

విశాలభారతి అక్టోబర్ సంచికలో ప్రచురితమైన నా వ్యాసం నరకాసుర వధ పోతన భాగవతంలోని పద్యాల భావాన్ని యధాతథంగా వ్యాసరూపంలో వ్రాసాను. చదివి అభిప్రాయలు తెలుపగలరు.
                                        – కప్పగంతు వెంకట రమణమూర్తి

Leave a Reply

%d bloggers like this: