అక్టోబర్ 20, 2011

వాతాపి గణపతిం భజే- అర్థం, వివరణ

Posted in సంగీత సమాచారం at 4:15 సా. by వసుంధర

వినాయకుని స్తోత్రం చేయడానికి ఎందరో మహానుభావులు ఎన్నుకున్న పరమ పదం వాతాపి గణపతిం భజే.
ఈ మహత్తర శ్లోకానికి డా. తాడెపల్లి పతంజలి అందిస్తున్న అర్థం, వివరణ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చెయ్యండి.

1 వ్యాఖ్య »

  1. magadhe.era said,

    చాలామంచి సమాచారం తెలిపారు.
    వారి మిగిలిన వ్యాసాలు కూడా .pdfలో పెడితే దాచుకోడానికి సాయంచేసిన వారవుతారు.


Leave a Reply

%d bloggers like this: