అక్టోబర్ 21, 2011

వంగూరి సాక్షిగా

Posted in సాహితీ సమాచారం at 8:39 ఉద. by వసుంధర

వంగూరి చిట్టెన్‌రాజు తెలియ జేస్తున్నారు
I will be appearing for a one hour LIVE program on NRI Telugu Sahityam on Saakshi TV tomorrow (October 21, 2011, India date) as follows.

This is a special live telecast and apparently I am its first guest belonging to the Telugu literary community.  It is a Q & A program for one hour and everyone from North America and other countries are requested to participate in an intellectual discussion on Telugu Sahhityam. Details are as follows:

Venue: Saakshi TV VEDIKA program on www.sakshitv.com 

LIVE telecast India Date &  Time : October 21, 2011 . 12 AM – 1AM (Friday) North America Date & Time:  October 21, 2011 , 1 PM -2 PM (Afternoon US Central time zone)                                                                                                                              

Guest: Vanguri Chitten Raju (Houston, TX, USA)

Topic:  NRI Telugu Sahityam and related literary topics. 

Phone numbers to call: 91-40-23310716,  91-40-23310725, 91-99899 99599   

Leave a Reply

%d bloggers like this: