వసుంధర అక్షరజాలం

మానస సంచరరే- అర్థం, వివరణ

మనసుని అదుపు చెయ్యలేని సామాన్యులకి ఉపదేశంగా సదాశివ బ్రహ్మేంద్రులు రచించిన పరమపదం మానస సంచరరే.
ఈ మహత్తర గీతానికి డా. తాడేపల్లి పతంజలి అందిస్తున్న అర్థం, వివరణ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చెయ్యండి.

Exit mobile version