నవంబర్ 4, 2011

మినీ నవలల పోటీ ఫలితాలు

Posted in కథల పోటీలు at 4:09 సా. by వసుంధర

ఆంధ్రభూమి మాసపత్రిక నిర్వహించిన మినీ నవలల పోటీ వివరాలు గతంలో ఇచ్చాం. ఫలితాలు ఈ నవంబరు మాసపత్రికలో వచ్చాయి. మీ సౌకర్యం కోసం ఈ క్రింద:

Leave a Reply

%d bloggers like this: