నవంబర్ 25, 2011

పోస్టుకార్డు కథల పోటీ- నది

Posted in కథల పోటీలు at 1:14 సా. by వసుంధర

నది మాసపత్రిక ప్రకటించిన పొస్టు కార్డు కథల పోటీ వివరాలు గతంలో ఇచ్చాం.
ఆ పోటీకి గడువు తేదీ నవంబర్ 30 వరకూ పొడిగించారు.

Leave a Reply

%d bloggers like this: