నవంబర్ 27, 2011

కవితాజాలం

Posted in కవితాజాలం at 12:25 సా. by వసుంధర

సమయాభావంవల్ల కవితాజాలంలో కొత్త కవితల ప్రచురణలో జాప్యం జరిగింది. ఇకమీదట ఇంతటి జాప్యం జరుగదని హామీ ఇస్తూ కొత్త కవితల్ని అహ్వానిస్తున్నాం. 
నేటి కొత్త కవితలు:
శ్వేతగులాబి (న్యాయపతి వెంకటమణి)  పిచ్చుకపై బ్రహ్మాస్త్రం (న్యాయపతి వెంకటమణి)   అక్షరరుచి (ఆర్. దమయంతి)  చివరి మజిలీ (లక్ష్మీ రాఘవ)

Leave a Reply

%d bloggers like this: