డిసెంబర్ 13, 2011

ఉగాది ఉత్తమ రచనల పోటీ- వంగూరి ఫౌండేషన్

Posted in కథల పోటీలు, Uncategorized at 11:09 ఉద. by వసుంధర

సాహితీ మిత్రులకు వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా తరఫున శ్రీ వంగూరి చిట్టెన్ రాజు అందజేస్తున్న ఈ రెండు ప్రకటనలు చూడండి. 
1. 17వ ఉగాది ఉత్తమ రచనల పోటీ (అంతర్జాతీయ స్థాయి)
2.  మూడవ ప్రపంచ తెలుగు సాహితీ సదస్సు (మార్చ్ 10-11. 2012)

Leave a Reply

%d bloggers like this: