జనవరి 11, 2012

హారం పోటీ ఫలితాలు

Posted in కథల పోటీలు at 9:59 సా. by వసుంధర

శ్రీ అరిపిరాల సత్యప్రసాద్ తెలియజేస్తున్నారు.

 గతంలో హారం వెబ్ పత్రిక వారు ప్రారంభ సంచిక కోసం వివిధ అంశాలపై నిర్వహించిన పోటీల ఫలితాలు ప్రకటించారు. ఆ వివరాలను హారం పత్రిక తొలి సంచికలో చూడవచ్చు: http://patrika.haaram.com/

Leave a Reply

%d bloggers like this: