జనవరి 31, 2012

మూడవ ప్రపంచ తెలుగు సాహితీ సదస్సు

Posted in సాహితీ సమాచారం at 3:38 సా. by వసుంధర

వంగూరి ఫౌండేషన్ (అమెరికా) నిర్వహిస్తున్న మూడవ ప్రపంచ తెలుగు సాహితీ సదస్సుకి సంబంధించిన వివరాలకు లంకెలు కింద్ ఇస్తున్నాం.

ఆహ్వానం      సదుపాయాలు    రిజిస్ట్రేషన్

Leave a Reply

%d bloggers like this: