ఫిబ్రవరి 22, 2012

సంకలనానికి కవితల ఆహ్వానం

Posted in సాహితీ సమాచారం at 10:55 సా. by వసుంధర

2 వ్యాఖ్యలు »

  1. chelluru.sambamurty said,

    they have asked pass no.
    what is pass no?

    • ప్రకటనకు మించి మాకూ ఎక్కువగా తెలియదు. ప్రకటనలో ఇచ్చిన మొబైల్ నంబరుకు వాకబు చెయ్యగలరు.


Leave a Reply to chelluru.sambamurty Cancel reply

%d bloggers like this: