మార్చి 11, 2012

సరసమైన కథల పోటీ ఫలితాలు

Posted in కథల పోటీలు at 6:57 సా. by వసుంధర

స్వాతి వారపత్రిక సరసమైన కథల పోటీ ఫలితాలు మార్చి 16 సంచికలో వచ్చాయి.

ఈ పోటీలో రూ 10,000లు బహుమతి పొందిన విజేతలు ఐదుగురు:

పి.వి.వి.ఎస్. ప్రకాష్
శరత్‌చంద్ర
మంథా భానూమతి
ఎంబీయస్ ప్రసాద్
జిల్లేళ్ల బాలాజీ
వీరికి ఆభినందనలు.

సాధారణ ప్రచురణకు తీసుకున్న కథల గురించి ఆయా రచయిత(త్రు)లకు వ్యక్తిగతంగా తెలియజేసినట్లు ప్రకటించారు. 

Leave a Reply

%d bloggers like this: