ఏప్రిల్ 11, 2012

అనిల్ అవార్డ్ కథల పోటీ- స్వాతి

Posted in కథల పోటీలు at 10:04 ఉద. by వసుంధర

స్వాతి మాస పత్రికలో అనిల్ అవార్డ్ కథల పోటీ ప్రకటించారు.
అనిల్ అవార్డ్ కు ఎంపికైన కథకు రూ 25,000 బహుమతి
సాధారణ ప్రచురణకు స్వీకరించిన ప్రతి కథకు రూ 2000
కథ అరఠావు సైజులో 10 పేజీలకు మించరాదు. కాగితానికి ఒకవైపే రాయాలి.
కథలను పంపేటప్పుడు కవరు మీద ’అనిల్ అవార్డ్ కథల పోటీ’కి అని రాయాలి
కథలు పంపవలసిన చిరునామా: ఎడిటర్, స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, అనిల్ బిల్డింగ్స్, సూర్యారావుపేట, పోస్ట్ బాక్స్ 339, విజయవాడ 520 002
కథలు చేరవలసిన ఆఖరు తేదీ: 31 మే 2012
పూర్తి వివరాలకు స్వాతి మాసపత్రిక ఏప్రిల్ సంచిక చూడగలరు. 
ఈ సమాచారం అందజేసిన శ్రీ అరిపిరాల సత్యప్రసాద్ కి ధన్యవాదాలు.

Leave a Reply

%d bloggers like this: