మే 27, 2012

కథల పోటీ ఫలితాలు- ఆంధ్రభూమి

Posted in కథల పోటీలు at 3:07 సా. by వసుంధర

ఆంధ్రభూమి దినపత్రిక ఆధ్వర్యంలో ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సమితి (నాటా) నిర్వహించిన మొట్టమొదటి అంతర్జాతీయ తెలుగు కథల పోటీ ఫలితాలు జూన్ ౩న వచ్చే ఆంధ్రభూమి దినపత్రికలో ప్రకటిస్తారు.

Leave a Reply

%d bloggers like this: