జూలై 14, 2012

రచనలకు ఆహ్వానం- ప్రజాసాహితి

Posted in మన పత్రికలు at 10:29 ఉద. by వసుంధర

  చిరునామాః

పి.ఎస్. నాగరాజు

సంపాదకుడు, ప్రజాసాహితి మాసపత్రిక

7-15-17, న్యూ కాలనీ

ప్రశాంతి విద్యానికేతన్ ఎదురుగా

శ్రీకాకుళం 532001            mobile: 9441913829

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: