ఆగస్ట్ 15, 2012

మన జాతి గీతికలు

Posted in శాస్త్రీయం at 3:14 సా. by వసుంధర

ఈ మహత్తర జాతి గీతికలను, నేడు చాలామంది మరచిపోతున్నారు. కొందరికి కొంచెమే వచ్చు. ఈ ప్రబోధాత్మక గీతాలను, నేటి తరం పిల్లలకు నేర్పటానికి ముందు, మనమొకసారి పునశ్చరణ చేసుకుందాం!


Inline image 1


వందేమాతరం వందేమాతరం
సుజలాం సుఫలాం మలయజ శీతలాం
సస్యశ్యామలాం మాతరం వందేమాతరం
శుభ్రజ్యోత్స్న పులకిత యామినీమ్
ఫుల్ల కుసుమిత ద్రుమదళ శోభినీమ్
సుహాసినీమ్ సుమధుర భాషిణీమ్
సుఖదాం వరదాం మాతరం
వందేమాతరం


Inline image 2


జన గణ మన అధినాయక జయహే
భారత భాగ్య విధాతా
పంజాబ సింధు గుజరాత మరాఠా
ద్రావిడ ఉత్కళ వంగా
వింధ్య హిమాచల యమునా గంగా
ఉచ్చల జలధి తరంగా
తవ శుభ నామే జాగే
తవ శుభ ఆశిష మాగే
గాహే తవ జయ గాథా
జన గణ మంగళ దాయక జయహే
భారత భాగ్య విధాతా
జయహే జయహే జయహే
జయ జయ జయ జయహే
జైహింద్!!!

                                                                                      భవదీయుడు,
టీవీయస్.శాస్త్రి

1 వ్యాఖ్య »

  1. CS SARMA, Vijayawada said,

    Sure to recollect them. – CS Sarma


Leave a Reply

%d bloggers like this: