సెప్టెంబర్ 10, 2012

మలిసంధ్యకో మనసు తోడు

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 9:32 సా. by వసుంధర

3 వ్యాఖ్యలు »

  1. నూతన కుటుంబ ఏర్పాటు కోసమే వివాహం అవసరం కాన, ఇరువురు వ్రుద్దుల మద్య ఒక మానసిక లేక శారిరక ఆసరా కొసం వివాహం కావలనడం అర్థరహితం.ఇటువంటి ఆలొచనలన్ని అస్తవ్యస్తమైన మన జీవన విదానాల వల్ల ఏర్పడిన దుష్పలితాలు.అసలు చక్కనైన మన పెద్దలు చెప్పిన జీవన విదానం మనం మర్చి పొయాము. మన జీవన విధానం అశ్రమ జీవన విదానమ్(అంటె అశ్రమాల్లొ ఉండటం కాదు.దీని గురించి వివరంగా తెలియాలంటె http://ssmanavu.blogspot.com

    • కొంతమంది కుర్రవాళ్లు పుట్టుకతో వృద్ధులు అన్నాడు శ్రీశ్రీ. కొంతమంది వృద్ధులు మలి వయసున యువకులు కావచ్చు. మీ అభిప్రాయం శారీరకమైన వృద్ధాప్యానికి వర్తిస్తుంది. వయసునీ వృద్ధాప్యాన్నీ ముడిపెట్టడానికి వీల్లేనంతగా వైద్యశాస్త్రం ప్రగతిని సాధించింది. జ్ఞానము చేత వృద్ధుడు కానీ ఏండ్లు మీరినవాడా వృద్ధుడు అంటుంది మిత్రలాభం. జ్ఞానము చేత వృద్ధుల పరిణతికి వారి నిర్ణయాలను విడిచిపెట్టడం మంచిది. ఐతే మీ దృక్పథం కూడా పదిమందినీ చేరాలి. మీ వ్యాఖ్య సగంలో ఆగిపొయింది.

  2. Baavundi.
    Tamirisa Janaki


Leave a Reply

%d bloggers like this: