సెప్టెంబర్ 17, 2012

బొమ్మల కథల పోటీ ఫలితాలు

Posted in కథల పోటీలు at 10:40 ఉద. by వసుంధర

1 వ్యాఖ్య »

  1. Panama said,

    పౌర హక్కులలో ఉద్యమాల బాధితుల హక్కులు భాగం కావా అనే విమర్శపై ప్రతిస్పందన దాని కార్యకారణ ఫలితాలు బాలగోపాల్ ఆలోచనా దృక్పధాన్ని కొత్త మలుపు తిప్పివేశాయనడం ఇప్పుడు నిర్వివాదాంశం.


Leave a Reply

%d bloggers like this: