నవంబర్ 24, 2012

నోముల పురస్కార కథలు

Posted in పుస్తకాలు at 3:09 సా. by వసుంధర

బహుబాషావేత్త, సాహితీ విమర్శకుడు డాక్టర్ నోముల సత్యనారాయణ పేరున 2010, 2011 లో కథా పురస్కారాలు అందుకున్న పది కథలతో వెలువడిన పుస్తకం నోముల పురస్కార కథలు.   ఇందులో కథలను శ్రీ ఎలికట్టె శంకర్ రావు పరిచయం చేశారు. వసుంధర పరిచయం డిసెంబర్ (2012) రచనలో వస్తుంది.

Leave a Reply

%d bloggers like this: