డిసెంబర్ 5, 2012

దీపావళి బహుమతి కథలు- జాగృతి

Posted in మన పాత్రికేయులు at 2:58 సా. by వసుంధర

దీపావళి (2012) బహుమతి కథలున్నజాగృతి ప్రత్యేక సంచిక నాలుగు భాగాలుగా అంతర్జాలంలో లభిస్తుంది. ఒకో భాగం సుమాఆయా భాగాలకు లంకెలు ఈ క్రింద ఇస్తున్నాం.

మొదటి భాగం   రెండవ భాగం    మూడవ భాగం    నాల్గవ భాగం

బహుమతి కథలు పై భాగాల్లో లభించే పేజీల వివరాలు క్రింద ఇస్తున్నాంః

ప్రథమ బహుమతి: శేషప్రశ్న – నందిరాజు పద్మలత జయరాం (రెండవ భాగం 8-15)

ద్వితీయ బహుమతి: హిమాగ్ని – తులసి బాలకృష్ణ (మూడవ భాగం 6-11)

తృతీయ బహుమతి: లక్ష్యం – స్నేహబంధం – అలపర్తి రామకృష్ణ (మూడవ భాగం 44-49)

ప్రత్యేక బహుమతి: టి. శ్రీవల్లీ రాధిక (మూడవ భాగం 25-31)

ప్రత్యేక బహుమతి: జీవన సాఫల్యం – డా. యం. సుగుణ రావు (నాల్గవ భాగం 20-24)

ప్రత్యేక బహుమతి: రెప్పచాటు ఉప్పెన – మంత్రవాది మహేశ్వర్ (నాల్గవ భాగం 28-32)

ఈ కథలపై విశ్లేషణకు జనవరి (2013) రచన మాసపత్రికలో సాహితీవైద్యం శీర్షిక చూడవచ్చు.

జాగృతి దీపావళి సంచికకు  లంకె అందజేసిన శ్రీ అరిపిరాల సత్యప్రసాద్‍కి ధన్యవాదాలు.

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: