వసుంధర అక్షరజాలం

సాధారణ ప్రచురణ కథలు- జాగృతి 2012

ఈ సంవత్సరం దీపావళి సందర్భంగా జాగృతి వారపత్రిక నిర్వహించిన కథల పోటీ ఫలితాలు ఇచ్చాము కదా- ఆ పొటీలో సాధారణ ప్రచురణకు స్వీకరించిన కథల జాబితా ఇక్కడ ఇస్తున్నాం.

Exit mobile version