జనవరి 27, 2013

అన్నమయ్య జనవరి (16-31) 2013

Posted in మన పత్రికలు at 9:59 ఉద. by వసుంధర

annamayya (16-31 jan) coverannamayya (16-31 jan) chirunama

1 వ్యాఖ్య »

  1. చందమామ కథకులు శ్రీ తిరుమలశ్రీ గారు పంపిన ఈ కథ ‘విమర్శ’ జనవరి చందమామలో ప్రచురితమైంది. మధ్యయుగాలకు సంబంధించిన ఈ రాజరికపు నేపథ్యంలోని కథలో ఆధునిక భావాలను అతి చక్కగా చొప్పించడంలో రచయిత ప్రదర్శించిన నైపుణ్యం సాటిలేనిది. పాలకుడిని సామంతుడు విమర్శించినంత మాత్రానే అతడికి వెంటనే బుద్ది చెప్పి వస్తానని ఔద్ధత్యం ప్రదర్శించిన సేనాధిపతికి రాజు ఎలా కనువిప్పు కలిగించాడో ఈ విమర్శ కథ మనోహరంగా వివరిస్తుంది.


Leave a Reply

%d bloggers like this: