ఫిబ్రవరి 1, 2013

తెలుగు వెలుగు ఫిబ్రవరి 2013

Posted in మన పత్రికలు at 10:05 సా. by వసుంధర

telugu velugu (feb 13) cover telugu velugu (feb 13) contents

1 వ్యాఖ్య »

  1. తెలుగు జాతి మనది – నిండుగ వెలుగు జాతి మనది తెలంగాణ మనది – రాయలసీమ మనది సర్కారు మనది – నెల్లూరు మనది అన్నీ కలసిన తెలుగునాడు – మనదే మనదే మనదేరా ప్రాంతాలు వేరైనా – మన అంతరంగ మొకటే నన్నా యాసలు వేరుగవున్నా – మన భాష తెలుగు భాసన్నా వచ్చిండన్నా వచ్చాడన్నా – వరాల తెలుగు ఒకటేనన్నా మహాభారతం పుట్టింది రాణ్మమాహేంద్రవరంలో భాగవతం వెలిసింది ఏకశిలా నగరంలో ఈ రెంటిలోన ఏదికాదన్న – ఇన్నాళ్ళ సంస్కృతీ నిండు సున్న పోచంపాడు ఎవరిది? నాగార్జున సాగర మెవరిది? మూడు కొండ్రలూ కలిసి దున్నిన ముక్కారు పంటలు బండ్లకెత్తిన అన్నపూర్ణమ్మ కన్నబిడ్డలా కోట్ల తెలుగువారిది.


Leave a Reply

%d bloggers like this: